Back to the very roots of innovation

Privacy Policy

ENGLISH

 

1. INTRODUCTION

This is the privacy policy for Turadix, our mobile apps content and websites. Specifically, this policy exists to inform you about the types of information we may receive, how we use that information, the measures we take to safeguard the information we receive.

 

Where we refer to “personal data” in this privacy policy we mean any data that may identify you as an individual.

 

2. OVERVIEW OF OUR PRIVACY POLICY

Protecting your personal data and maintaining your trust is core to our mission at Turadix.

 

We will not sell your personal data to third parties.

 

We don’t receive any types of information from our Products, including anonymous device, network, performance and usage statistics.

 

We may receive your personal contact information contained in correspondence via our web sites and communications channels. This enables us to offer user support, beta testing communities, surveys, competitions and similar services.

 

3. HOW WE PROTECT YOUR DATA

 

We don’t share any contact data received with any one.

 

4. THIRD-PARTY KEYBOARD WARNINGS

You may encounter an alert when installing our Products on your device, warning that third-party keyboards may collect or log sensitive data such as passwords, credit card numbers or street addresses.

 

Turadix keyboard Products are designed not to receive, store or transmit any sensitive data. So why Turadix keyboard extensions require "Full Access"?

 

“Full Access” is granting an iOS keyboard Extension the permission to share data with its Container App and gain network Access. On iOS, Keyboard Extension needs “Full Access” in order to share data with its ’Container’ (For example Turadix-Türkçe Klavye app on the iPad’s home screen). This is needed to simplify the settings of the keyboard, i.e. the settings are found in the containing App which affect the behavior of the working of the Türkçe Klavye Extension.

 

Although “Full Access” grants network access. Our App Extensions does not transmit or receive and data to/from the internet. Full Access is only required to allow settings in the App to communicate with the App Extension.

 

5. SHARING YOUR INFORMATION

Except as stated in this privacy policy, we will not share your personal data with any third party unless you have given us permission.

Gizlilik Politikası

TÜRKÇE

 

1. GİRİŞ

Bu, Turadix, mobil uygulama içeriklerimiz ve web sitelerimiz için gizlilik politikamızdır. Bu politika sizleri özellikle, aldığımız bilgi türleri, onları nasıl kullandığımız, edindiğimiz bilgileri  korumak  için aldığımız önlemler, sizlerin yapabileceği seçimler ve sahip olduğunuz belirli yasal haklara dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 

Bu gizlilik politikasında geçen “kişisel veri” ifadesi ile sizi birey olarak tanımlayan her tür veri kast edilmektedir.

 

2. GİZLİLİK POLİTİKAMIZA GENEL BAKIŞ

Kişisel bilgilerinizi ve bize olan güveninizi korumak Turadix’te temel misyonumuzdur.

 

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız.

 

Ürünlerimizden anonim cihazlar, ağlar, performans ve kullanım istatistikleri dahil her hangi bir bilgi almıyoruz.

 

Sizin web sitemiz ve iletişim kanallarımızdaki yazışmalarda yer alan kişisel iletişim bilgilerinize ulaşabiliriz. Bu da bize, sizlere kullanıcı desteği sunma, beta test iletişimleri, anketler, yarışmalar ve benzeri iletişim hizmetleri sunmamız için olanak sağlar.

 

3. VERİLERİNİZİ NASIL KORURUZ

Alınan her hangi bir iletişim bilgisi hiç kimse ile paylaşılmaz.

 

4. ÜÇÜNCÜ-TARAF KLAVYE UYARISI

Ürünümüzü cihazınıza yüklerken üçüncü-taraf klavyelerin şifre, kredi kartı numarası ya da adres gibi özel  bilgileri toplayabileceği ya da kaydedebileceği konusunda bir uyarı ile karşılaşabilirsiniz.

 

Turadix klavye ürünleri herhangi özel bir veriyi almamak, depolamamak ve iletmemek üzere tasarlanmıştır.

 

 “Tam Erişim” bir iOS klavye uzantısının, Taşıyıcı Uygulaması ile bilgi paylaşma ve Ağ Erişimini sağlama iznini onaylar. iOS’te Klavye Uzantısı taşıyıcısı (örn. iPad ana ekranındaki Türkçe Klavye uygulaması) ile bilgi paylaşmak için “Tam Erişim”i gerektirir. Bu, örneğin  Türkçe Klavye Uzantısının çalışma biçimini etkileyen uygulamadaki ayarlar gibi çeşitli klavye ayarlarının basitleştirilmesi için gereklidir.

 

 

 “Tam Erişim” Ağ Erişimini sağlama iznini onaylamasına rağmen, Türkçe Klavye uygulamamız internete herhangi bir veri  aktarmaz ya da internetten veri almaz.  “Tam Erişim” sadece Türkçe Klavye ayarlarının, Türkçe Klavye Uzantısı ile iletişim kurmasına izin vermek için gereklidir.

 

5. BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAK

Bu gizlilik politikasında ifade edilenin dışında, siz bize izin vermediğiniz sürece, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflar ile paylaşmayacağız.

 

Copyright © 2100 Turadix